"Kto spieva, dvakrát sa modlí" (Sv.Augustín)

Piesne

Abba Otče

Aj ty si Jeho brat

Ako vtáča v klietke

Ave Mária, dnes zaspieva chrám

Až do konca dní

Boh je tak blízko nás.

Boh-Láska

Boh sám prišiel k nám

Bol si tam

Bola vľúdna i ľúbezná.

Bože, Otče, teraz vidím.

Božia láska, príď.

Celý život chcem spievať

Cestou s nami

Čas mizne, letia hodiny

Deň, čo deň

Domov večný je

Do tmy na svet

Duchu svätý príď

El-Šaddaj

Emanuel

Getsemanský sad

Golgota

Halleujah

Hosana

Hrajme a spievajme Pánovy.

Chcem Ťa iba chváliť

Chceme spievať pieseň novú

Chlieb, ktorý sa premieňa

Chlieb Ti a víno prinášame

Chválim ťa

Ja chválim Teba, Pane

Ja prijímam Ťa rád

Ja ráď Ťa mám

Jak prúdy riek.

Jasnou rečou hovorí

Je pravda to

Ježiš, meno Ježiš

Ježiš, pristúpiť smiem

Ježiš, Ty si ma poznal

Ježiš žije

Každý deň, do každej žitia chvíle

Každý deň je veľký dar

Keď anjel Máriu oslovil

Keď dievča v bielom závoji

Keď kľačím pred tebou

Keď si vyjdeš 

Kráľovná nebies

Kráľovský titul

Kristus živý chlieb

Kríž je znakom spásy

Láska Božia

Láska je trpezlivá

Láska Kristova

Láskavý Otče

litánie k Matke Božej

Madona s dieťaťom

Magnificat

Majster môj

Mám priateľa

Manželská

Mária chráni

Mária má dieťa

Mária Matka boestná

Mária vznešená Pani

Márnotratný syn

Máš jedno ♥

Matka mladých

Matka naša,Ty bolesťou trpíš

Mesto spí

Mladá deva z rodu Dávida

Mojou túžbou.

Môj Boh, Tebe spievam

Môj Ježiš, si spásou

Môže i na pustej pláni

My zvykli sme si dobre žiť

Našiel som cestu do radosti

Nádherný Boh

Náš Pán

Nebesá Ti rozpovedia

Neverím

Nevytínaj Pane

Nie vždy je slnko na oblohe

Otče náš

Pane, keď jeme tento chlieb

Patrí mi biela tyč

Poď drahý brat 

Poslal boh anjela

Povedz ľuďom

Postavili sme ti Pane.

Prežiť chcem život s tebou.

Prijmi tieto naše dary Pane

Prijmi Pane obetu

Prišiel na Zem konať dielo spásy

Pritiahmi ma, Pane.

Príď Pane, príď

Príď už,príď Duchu Stvoriteľu

Ráno, keď vstávam

S láskou Kristovou

S Petrom a Ondrejom

Sedí starček zachmúrený

Sláva Bohu

Slnko náš brat

Slnko vyšlo

Slza

Sme z rôznych strán

Spievaj pánovi, duša spievaj

Spoj nás v jedno, Pane

Sto textov.

Stojím pred Tebou.

Svet sníval

Svätý

Tajomné ticho

Tam, pred Tvoju svätú tvár

Tebe patrí chvála

Tŕňová koruna

Túžba

Túžim priniesť na oltár

Tvoj ľud pred Tebou

Ty Baránok Boží

Ty si môj pastier

Tys´ môj život, Pane

Uver v zázrak

Úzka brána

Vďačiť Ti chcem mama

Vďaka za Tvoj kríž

Vitaj, Pane, vitaj

Vstup

Všade tam kde sú 

Vždy je s nami tá

Vybral som si Vás

Vykupiteľ žije

Zajasajte národy

Zdravas, milosti plná

Zhliadni na nás

Zjednotení v Duchu

Zohni kolená

Zoskupení všetci

Zvelebujte Pána

Žiť, žiť pre lásku

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode